Beste cursist,

Sinds 2017 heeft Studieplan geen nieuwe cursisten meer ingeschreven en is Studieplan gesloten.
De leeromgeving zal tot het einde van het jaar nog beschikbaar zijn en vanaf 2020 ook definitief sluiten.

Met vriendelijke groet,
Studieplan

Dit certificaat is ingetrokken door ${0}.